Εκτροφή μοσχαριών

FacebooktwitterFacebooktwitter

Ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια στη σωστή και επιτυχημένη εκμετάλλευση είναι το κεφάλαιο της σωστής διαχείρισης και εκτροφής μόσχων.
Η ορθή διαχείριση και εκτροφή των μόσχων έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή υγιών μόσχων.

Comments are closed.