Υπηρεσιες

FacebooktwitterFacebooktwitter

Κάλυψη αναγκών

Από το 1995 το αγρόκτημα μας δραστηριοποιείται με επιτυχία στον κλάδο της κτηνοτροφίας. Συγκεκριμένα δραστηριοποιείται με την εκτροφή και πάχυνση νεαρών μοσχαριών, καθώς και με τη σφαγή και εμπορία τους. Ασχολείται επίσης με την πώληση ζωντανών μοσχαριών προς πάχυνση.

Υψηλή ποιότητα κρέατος

Τα ζώα που εισάγονται στην εκτροφή μας είναι νεαρής ηλικίας 7-9 μηνών.
Το αγρόκτημά μας είναι εντεταγμένο στο μητρώο εκτροφέων με την ένδειξη ‘ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΜΗΝΩΝ’.

Μέτρα προφύλαξης από τον καταρροϊκό πυρετό

Στο αγρόκτημά μας λαμβάνονται όλα τα μέτρα εντομοπροστασίας για την πρόληψη του καταρροϊκού πυρετού (του οποίου τα βοοειδή είναι απλοί φορείς) με κτηνιατρικά εντομοαπωθητικά σκευάσματα αφενός στα ζώα και αφετέρου κατάλληλα σκευάσματα για υπολειμματικούς ψεκασμούς στις επιφάνειες για την καταπολέμηση των ενηλίκων δίπτερων αιματοφάγων που δρουν ως ενδιάμεσοι ξενιστές και μεταφέρουν στα ζώα (πρόβατα – βοοειδή) τον ιό του καταρροϊκού πυρετού και τηρούνται οι οδηγίες χρήσης και οι χρόνοι αναμονής που αναγράφονται στο φύλλο οδηγιών του κάθε σκευάσματος.

Πιστοποίηση πυροπροστασίας

Η κτηνοτροφική μας εγκατάσταση συμμορφώθηκε με τις απαιτήσεις της Κ.Υ.Α 1589/104/30-1-2006 προσκομίζοντας απαραίτητα δικαιολογητικά και έλαβε πιστοποιητικό πυροπροστασίας διάρκειας οκτώ ετών από την πυροσβεστική υπηρεσία Βέροιας, τηρώντας βιβλίο ελέγχου και συντήρησης πυροσβεστικών μέσων.

Έγκριση μελέτης διάθεσης αποβλήτων

Για την λειτουργία του βουστασίου, λάβαμε από το Τμήμα Υγιεινής Βέροιας έγκριση χειρισμού και διάθεσης αποβλήτων με αριθμό έγκρισης 4780/21-8-04

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας ανακοίνωσε ότι υποβλήθηκε με το υπ. Αρ. 9420/5-12-11 έγγραφο της Α.Δ. Μ-Θ./ Δι/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Μ./ Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της κτηνοτροφικής μας μονάδας 480 μόσχων πάχυνσης με υφιστάμενη γεώτρηση.