Σχετικα

FacebooktwitterFacebooktwitter

Η κτηνοτροφική μας εκμετάλλευση

Είναι εγκατεστημένη από το έτος 1995 σε αγροτική περιοχή μεταξύ των ΔΔ Μακροχωρίου και Σταυρού του Δήμου Βέροιας του Νομού Ημαθίας, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 11 χιλιόμετρων από την πόλη της Βέροιας και διαθέτει άδεια λειτουργίας. Η εκμετάλλευση θεμελιώθηκε από τον κ. Γεώργιο Παπαγιάννη και απασχολεί δύο υπαλλήλους. Η επικοινωνία με την εκμετάλλευση γίνεται δια μέσου της παλαιάς εθνικής οδού Βέροιας-Θεσσαλονίκης. Η απόσταση της μονάδας από τη Θεσσαλονίκη είναι περίπου 80 χιλιόμετρα δια μέσου της νέας εθνικής οδού.

Το κλίμα

Η περιοχή στην οποία είναι εγκατεστημένη η εκμετάλλευση χαρακτηρίζεται από υπερβολική σχετική υγρασία, η οποία οφείλεται στη διέλευση αρδευτικού καναλιού που προέρχεται από τον ποταμό Αλιάκμονα (κανάλι 66). Επιπλέον, εξαιτίας της διέλευσης αυτής, το έδαφος της περιοχής χαρακτηρίζεται από υπερβολική συγκέντρωση υπογείων υδάτων. Κατά τα λοιπά και σε γενικές γραμμές οι κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής προσομοιάζουν με εκείνες του Νομού Θεσσαλονίκης και χαρακτηρίζονται από ήπιους χειμώνες και θερμά καλοκαίρια.

Κτήρια και μηχανολογική υποδομή

Η επιχείρηση μιας κτηνοτροφικής μονάδας περιλαμβάνει πληθώρα κτηρίων για την στέγαση των ζώων και την αποθήκευση ζωοτροφών, αλλά και πληθώρα τροχήλατων μηχανημάτων για την εξυπηρέτηση του προσωπικού στην διεκπεραίωση των διαφόρων εργασιών. Στην εκμετάλλευσή μας υπάρχουν δύο κτήρια στάβλων αποτελούμενα από 22 κελιά ζώων στο κάθε κτήριο, ένα κτήριο αποθήκης ζωοτροφών και παρασκευαστήριο ζωοτροφών, δωμάτιο για το προσωπικό και ανοικτούς βοηθητικούς χώρους ζωοτροφών. Επίσης υπάρχει πληθώρα γεωργικών μηχανημάτων όπως γεωργικός ελκυστήρας με συρόμενο ενσιροδιαννομέα, γεωργικό ελκυστήρα με κουβά, φορτωτή και φορτηγάκι με καρότσα.

Ζωικό κεφάλαιο

Η εκμετάλλευση έχει δυνατότητα συνολικής παράλληλης εκτροφής 350-400 μόσχων. Οι μόσχοι κατανέμονται στα κελιά πάχυνσης, με πυκνότητα αρχικά 10 ανά κελί και στη συνέχεια με την αύξηση του σωματικού τους βάρους σε πυκνότητα 8 μόσχων ανά κελί. Ανά πάσα στιγμή στην εκμετάλλευση είναι δυνατό να εκτρέφονται μόσχοι με σημαντική παραλλακτικότητα στο σωματικό βάρος και από διαφορετική χώρα προέλευσης. Η εκμετάλλευση διαθέτει πέντε κωδικούς εκτροφής, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της περιφερειακής ενότητας Ημαθίας.

Οι μόσχοι με ποικίλο σωματικό βάρος εισάγονται στην εκμετάλλευση δύο έως τρεις φορές ετησίως, συνήθως την άνοιξη και το φθινόπωρο, από ευρωπαϊκές χώρες και κυρίως από τη Ρουμανία, τη Γαλλία και την Ιρλανδία. Σπανιότερα γίνεται εισαγωγή μόσχων και από τη Τσεχία και Πολωνία. Με την άφιξη τους στην εκμετάλλευση κατανέμονται στα κελιά πάχυνσης ανάλογα με το σωματικό τους βάρος.

Κατά τη διάρκεια ενός έτους ολοκληρώνεται η πάχυνση τουλάχιστον 150-200 μόσχων. Η συνολική περίοδος πάχυνσης καθορίζεται ανάλογα με την ηλικία και το σωματικό βάρος των μόσχων και κατά μέσο όρο διαρκεί από 4-8 μήνες. Η ηλικία σφαγής καθορίζεται και από τις απαιτήσεις των πελατών και κυμαίνεται μεταξύ των 15-20 μηνών.

Διατροφή

Το κάθε ζώο υπολογίζεται ότι τρώει συνολικά όλη την ημέρα περίπου 10 κιλά τροφής ανάλογα και με το σωματικό του βάρος. Από αυτά, τα 8 κιλά αποτελούνται από συμπυκνωμένη ζωοτροφή και τα υπόλοιπα 2 κιλά από χονδροειδή ζωοτροφή.
Οι ζωοτροφές που χρησιμοποιούνται είναι το καλαμπόκι, το κριθάρι, η σόγια, το πίτυρο, το άχυρο σίτου και ο σανός μηδικής.

Καταπολέμηση ασθενειών

Οι σημαντικότερες ασθένειες που εμφανίζονται στην εκμεταλλευση είναι κυρίως νόσοι του αναπνευστικού όπως πνευμονίες, αλλά και νόσοι των άκρων και αρθρώσεων. Σπανιότερα εμφανίζονται και στομαχικές και κοιλιακές διαταραχές. Κάθε ζώο ύποπτο για πάθηση, απομονώνεται από τα υπόλοιπα και του παρέχεται η ανάλογη φαρμακευτική αγωγή για το ανάλογο χρονικό διάστημα.

Απολυμάνσεις

Στην εκμετάλλευση εφαρμόζεται συστηματικά αποπαρασιτική καταπολέμιση με τη χρησιμοποίηση εγκεκριμένων συσκευασμάτων. Η καταπωλέμιση αυτή γίνεται 4 φορές τον χρόνο. Επιπλέον εφαρμώζεται συστηματική καταπολέμιση των εντόμων μία φορά τον χρόνο. Τέλος λαμβάνωνται μέτρα για την συστηματική καταπολέμιση των τρωκτικών με την τοποθέτηση δολωματικών σταθμών περιμετρικά των κτηρίων της εκμετάλλευσης.

Εάν έχετε περαιτέρω απορίες, μη διστάσετε να μας τις στείλετε στη Σελίδα επικοινωνίας μας.