Νέα παραλαβή από τη μονάδα μας  52 ζώων από Γαλλία στις 8/1/17, βάρους μέσο όρο 430 κιλά.......