Σήμερα πραγματοποιήθηκε σε όλα τα ζώα μας ο υποχρεωτικός εμβολιασμός, σύμφωνα με τις κτηνιατρικές αρχές, για την πρόληψη της οζώδους...