Σήμερα πραγματοποιήσαμε στις εγκαταστάσεις μας απολύμανση ενάντια βακτηρίων, ιών και μυκήτων με εφαρμογή ψεκασμού σε τοίχους, δάπεδα και εξοπλισμούς με...